ontmoller: Mauki

Heeft u een machine maar een enkele keer nodig of heeft u een groter werk en niet het aangepaste materiaal, dan kan je bij ons terecht om deze machines te huren. Hieronder vindt u een overzicht van de machines die wij in verhuur hebben.

 

 

Informatie

  • 6.5 pk Honda GX200 motor
  • benzinepomp
  • verhouding: 1 diesel / 50 benzine
  • kruiwagenstatief
  • Werking: Een mengsel van benzine en diesel wordt volledig tot verdamping gebracht. Deze rook mer hoog CO-gehalte wordt via een flexibele metaalslang in de gangengalerijen van de mollen geblazen en verlamt in enkele seconden de ademwegen met een pijnloze dood tot gevolg. Ook veld- en woelmuizen kunnen doeltreffend bestreden worden.

prijs:

75 euro per volledige dag

35 euro per extra dag

Wenst u dit machine te huren?